Gjenvinning

Vanebo miljøsanerer, river bygninger og knuser asfalt til gjenbruk.
Vi sørger for gunstige og effektive løsninger i våre prosjekter. Arbeidet utføres slik at resursene i avfallet kan nyttegjøres.

et halvrevet roedt hus foran vannet. Rivematerialer ligger i front.

Riveoppdrag

Vi river garasjer, boliger og mellomstore industribygg og vi rydder etter brann. Vanebo har også lang erfaring med riving av hytter som har utfordrende adkomst.

Minimering av avfall, redusere farlig avfall på avveie og utnyttelse av resurser står i fokus hos oss, derfor streber vi hele tiden etter å ta smarte valg i jobben vi utfører.

 

Knusing av asfalt

Vi knuser gammel asfalt slik at det kan gjenvinnes. Asfalt er gjenbrukbart og ombruk av dette er bærekraftig. Knust asfalt utnyttes ved å tilsette den i produksjon av ny asfalt, dermed reduseres behovet for å bruke nye naturresurser og klimaavtrykket reduseres. 

Knust asfalt kan også benyttes alene som toppdekke på mindre veier og plasser.

en hytte er delvis revet. Materialer fra riving er plassert i store avfallsbager som straar i front.

Miljøsanering

I forbindelse med riving og rehabiliteringsprosjekter er det krav til kartlegging og fjerning av farlig avfall. På bakgrunn av en miljøsaneringsbeskrivelse skal farlig avfall fjernes og leveres til godkjent mottak før selve rivingen kan utføres. Vi har lang erfaring med identifisering og
fjerning av miljøfarlige stoffer i mange typer prosjekter.

Vi kan også utføre miljøkartlegging og utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse, samt utarbeidelse av avfallsplaner.

Våre maskiner og utstyr

Gravemaskiner

Lastebiler

Hjullastere

Snakk med oss om våre tjenester.