Om Vanebo

Entreprenør Per Christian Vanebo startet opp sin bedrift for mer enn 20 år siden. Han har opparbeidet seg relevant erfaring etter mange og varierte oppdrag. Vanebo har også en sterk kompetanse i bygg- og anleggsfaget, i tillegg til rådgivning.

Med en god kombinasjon av erfaring og teoretisk kunnskap i bedriften, etterstreber vi alltid å finne de beste og smarteste løsningene for våre kunder. Vi er opptatt av tett dialog, og veien mellom kunder og ansatte skal være kort. Det er ønskelig at vi er tilgjengelige for kundene våre, og vi lover å yte god service og vise vennlighet.

Trygghet for våre kunder

Et godt samarbeid med kundene våre, skaper en trygghet for både dem og oss.

Vi setter vår stolthet i å kjenne prosjektene våre godt og vi skal tilby riktige løsninger til riktig pris. Det gjør vi ved å avklare behovene, kartlegger arbeidet og lage fornuftige tilbud.  Når tilbudet er godkjent starter vi planleggingen, og avklarer oppstart og tid med våre kunder. 

Våre systemer og rutiner gjør at oppdragsgivere kan føle seg trygge på at arbeidene utføres slik at sikkerhet for personer, gjenstander og miljø ivaretas.

en maskin som knuser stein staar i en stor groeft med to gravemaskiner paa hver side.

Målsettingene til Vanebo

Lidenskap – Nysgjerrig – Fokusert
Vi skal ha oppdatert og riktig fagkunnskap til enhver tid
Vi skal fremme bærekraftige løsninger