Rådgivning og konsultasjon

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal løse prosjekter, og det er flere måter å gå frem på. Vanebo hjelper deg, og kan gjerne befare, slik at vi vet nøyaktig hvilke utfordringer og ønsker som ligger til grunn. 

Vi har over 20 år med erfaring og kompetanse fra bygg og anlegg.

 

Rådgivning og prosjektledelse

Vanebo tilbyr rådgivningstjenester til alle som trenger en byggeleder eller råd til bygge- og oppgraderingsprosjekter. Med vår kompetanse og med bred erfaring, vet vi hva som vil fungere godt for ditt prosjekt.

I et nært samarbeid med deg, kommer vi frem til de beste løsningene. Vi tar oss av søknadsprosessene som må til i forbindelse med prosjektet, og vi vet hvordan disse skal fylles ut riktig. Samtidig sørger vi for dialog med kommunen.

Rådgivningstjenester leverer vi til hele landet og til alle typer kunder.

Miljørådgivning

Kartlegging av farlig avfall i alle bygninger som skal rives og rehabiliteres er et krav. Vanebo har lang erfaring med denne typen kartlegginger og utfører miljøkartlegging og prøvetakning av alle typer bygg.
Analyser gjøres av akkrediterte laboratorier og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelsen gjøres av vår rådgiver.

I de tiltakene som krever en miljøsaneringsbeskrivelse vil det også være krav til en avfallsplan og sluttrapport. Dette betyr at det er påkrevd å gjøre en beregning av antatte mengder av forskjellige avfallstyper som vil oppstå under rivingen. Videre skal de faktiske mengdene med farlig avfall som er levert til godkjent mottak, dokumenteres i en sluttrapport som også skal summere opp sorteringsgraden i prosjektet

Fokus på miljøfarlige stoffer blir stadig viktigere, og i en del prosjekter vil det være nødvendig å dokumentere at berørte gravemasser er frie for miljøgifter før videre håndtering. Derfor må en miljørådgiver utføreprøvetaking og eventuelt utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn. Denne tjenesten kan vi tilby i samarbeid med akkrediterte laboratorium.

Få trygg rådgivning og hjelp av Vanebo.