Maskinentreprenør

Vanebo løser små og store oppdrag for bedrifter og privatpersoner, og kan tilby det meste av tjenester til ditt prosjekt.

Vi leverer maskinentreprenørtjenester på det sentrale Østlandet.

Med en moderne maskinpark og lang erfaring, kan våre kunder stole på våre gode og kostnadseffektive løsninger.  Vi har maskiner i alle størrelser. Alt fra mindre maskiner som kan brukes i bakgårder til store maskiner som tar seg av større utgravinger. Vi tilbyr graving, planering, drenering, etablering av støttemur, reparasjon, tomteutgraving, etablering av vann og avløp, sikring for overvann, innmålinger og utstikk. 

Våre prosesser er grundige, slik at vi kan kvalitetssikre alle våre oppdrag. Med god rådgivning og moderne utstyr, skaper vi det beste resultatet for ditt oppdrag. 

Les mer om hva vi kan tilby her. 

bilde fra grunnarbeid ute. Stoepelag lagt i grunnen og en gravemaskin i enden av stoepet.

Grunn- og terrengarbeid

Vanebo utfører alt av grunnarbeid og terrengarbeid. Vår egen maskinpark består av gravere i størrelser fra ett tonn til 30 tonn. Ved behov har vi også tilgang på andre typer maskiner, og på denne måten kan vi tilby et bredt spekter av tjenester, alt fra å grave ut boligtomter til masseutskifting på uteområder.

Vi gjør utgraving og grunnarbeid for mindre tilbygg og garasjer, til komplette tomtearbeider for større byggeprosjekter.

Utgraving og oppfylling
Komprimering
Avretting
et roedt vannroer ligger paa bakken med grus over.

Vann, avløp og overvann

Det er viktig at vann-og avløpsrør er i god stand slik at man slipper feil som lekkasjer og kloakkstopp. Dette kan vi bidra med. Vanebo utfører alt arbeid innen VA.
Stikkledninger, fellesledninger, drenering, overvannashåndtering og fordrøyning er en del av det vi jobber med. 

Viktig å huske på er at god drenering er viktig for å ta vare på bygget, derfor hjelper Vanebo til med å avdekke eventuelle problemer med dreneringer og utbedre dette på en god og riktig måte.

skygge av en person som gjoer innmaaling ses paa bakken hvor det er gjort grunnarbeid. Gravemaskin i andre enden.

Innmåling og utstikking

Innmåling av nødvendige detaljer er viktig for sikre det nødvendige utgangspunktet for beregning av et prosjekt og en plassering. Vanebo hjelper til med landmåling, kart, masseberegning og innmålinger, samt utstikking av blant annet bygninger, infrastruktur og fundamenter.

Våre maskiner og utstyr

GPS Landmålerutstyr

Vi har nødvendig utstyr til innmåling og utstikking.

Transportutstyr

Vi har lastebiler og hengere til å løse alle transportbehov.

Gravemaskiner

Vi har tilgang til gravemaskiner i alle størrelser, tilpasset ulike prosjekter.

Drone

Vi benytter drone til fotografering, filming og nødvendig dokumentasjon.

Komprimeringsutstyr

Vi har det nødvendige utstyret for å gjennomføre god komprimering.

Spesialmaskiner

Vi har maskiner for spesielle og krevende oppdrag.

La oss bistå med ditt prosjekt, ta kontakt for en uforpliktende prat.